62. VÝROČÍ STARÉ TIŠNOVKY
Akce MČ Brno-sever

62. VÝROČÍ STARÉ TIŠNOVKY

So 25. 05. 2024 | 13:00 Park Tišnovka

Kolektiv autorů, městská část Brno-sever a KS Omega Vás zvou na 62. výročí staré Tišnovky. 

Komentovaná prohlídka trasy a program na Tišnovce.

13:00
Komentovaná procházka s Ji
řím Kotrmanem po trase staré Tišnovky
Sraz u kolejí v parku na Tkalcovské v Zábrdovicích.
První stovka ú
častníků obdrží originální Účastnický list. Součástí procházky bude prohlídka
b
ěžně nepřístupného pozůstatku železničního mostu na Vranovské (na vlastní nebezpečí).
Celý program je zdarma a koná se za každého po
časí.
(autentický dobový doprovod zajistí Kolejová, z.s.)

15:00
Slavnostní odhalení p
řipomínky trati a básně o staré Tišnovce.
V parku Tišnovka v Husovicích (vstup pouze z ulice Svitavská) prob
ěhne poslední část
výkladu o historii trati. Následovat bude odhalení p
řipomínky staré Tišnovky a básně Otakara
Št
ěpánka. V prodeji bude jeho kniha vzpomínek na staré Husovice a Tišnovku a také poslední
kusy druhého dílu knihy „Poslední vlak brn
ěnským Severem”. Hudební program v podání
kapely Vora
ři (M.Olšan - kytara, J.Klemsa - kytara, J.Drulák - banjo, J.Luňáček - mandolína,
Z.Hrbek - basa).

 

(autentický dobový doprovod zajistí Kolejová, z.s.)

 

Stánek s občerstvením a WC zajištěno.

Celý program je zdarma a koná se za každého počasí.

 

Vstupenky

Zdarma
Zpět na seznam akcí