Konkurz na výstavy mladých autorů  ve společenském centru Brno-sever
Výstava

Konkurz na výstavy mladých autorů ve společenském centru Brno-sever

Ne 18. 04. - St 30. 06. 2021 Společenské centrum Brno-sever

1.ročník

Kulturní středisko Omega pod záštitou MČ Brno-sever vyhlašuje konkurz na autory výstav ve Společenském centru Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná. V květnu bude odbornou porotou vybráno 7 autorů, kteří své práce představí na 7 výstavách v sezóně 2021/2022 (počínaje zářím roku 2021). Do soutěže se mohou přihlásit mladí výtvarníci do 38 let (tj. ti, kteří v nejzazší termín podání přihlášky nepřesáhnou věkovou hranici 38let). Technika tvorby je volná (malba, kresba, fotografie, design, objekty aj.)

Přihlášky mohou zájemci zasílat nejpozději do 30.4.2021 emailem na adresu: reditelka@ksomega.cz. Přihláška musí obsahovat CV (tj. jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, dosažené vzdělání, popřípadě uměleckou praxi), stručný popis plánovaného výstavního projektu a portfolio sestávající alespoň z 5 fotografií vystihující autorovu tvorbu.

 

Výsledky konkurzu budou uveřejněny na webových stránkách Kulturního střediska Omega nejpozději do konce května. Autoři projektů vybraných porotou, složenou ze zástupců galerie Etcetera, externích kurátorů, teoretiků, umělců a včetně starosty Martina Malečka, budou v průběhu první poloviny června postupně kontaktováni.

Více informací o konkurzu a odborné porotě na www.ksomega.cz v sekci výstavy.

Předpokládané termíny výstav v sezóně 2021/2022:

6.9. – 22.10.

1.11. – 17.12.

3.1. – 10.2.

14.2. – 30.3.

4.4. – 12.5.

16.5. – 29.6.

4.7. – 8.9.

12.9. – 27.10.

1.11. – 20.12.

Změna programu vyhrazena.

Bližší informace o konkurzu na tel.č. 723 829 806.

Bližší informace o výstavním prostoru na tel. č. 776 522 156

Výstavní prostor není pojištěn. Bližší informace o míře zabezpečení na tel. č. 608 714 545

Vstupenky

Zdarma
Zpět na seznam akcí