Pohybový kurz

Therapy jóga

pondělí: 17:00-17:55
úterý: 17:00-17:55
LD Musilka

Cvičení blízké rehabilitaci za podpory pomůcky wheel (kruh na podporu páteře).

Vhodné i pro naprosté začátečníky i zájemce se sníženou hybností, přináší dokonalé protažení.

půlroční (září - leden, únor - červen) - 17 hodin.

Závazná přihláška do kurzu Therapy jóga

Jsem
Způsob úhrady
  1. Přihlašuji se závazně do kurzu, který pořádá Kulturní středisko Omega.
  2. Beru na vědomí, že KS Omega bude evidovat a zpracovávat mnou poskytnuté, výše uvedené osobní údaje, a seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů Kulturního střediska OMEGA. Toto stvrzuji odesláním elektronické přihlášky.
  3. Zavazuji se zaplatit kurzovné nejpozději při první lekci. Kurzovné se platí dle ceníku na uvedený školní rok. V případě kurzů, kde jsou vypsány zálohy, platí se tyto při zápisu.
Přihlášku považujte za platnou po potvrzení, které Vám zašleme na Váš e-mail.
1 780 Kč / pololetí
Zpět na seznam kurzů