Lidový dům

Pronájem sálu lidového domu

  • variabilní uspořádání (stolové, židle v řadách, prázdný sál - dle požadavků zákazníka)
  • 70 - 450 míst
  • k dispozici balkon, jeviště s osvětlením, ozvučení sálu, koncertní křídlo, zázemí, sociální zařízení, šatna, wi-fi
  • možnost propojení s restaurací Na Musilce - podávání nápojů, obědů, večeří či malého občerstvení
  • vhodný k pořádání prodejních a předváděcích akcí, kurzů, seminářů, besed, koncertů, společenských akcí apod.

Pronájem učeben lidového domu

  • různých velikostí, 6 - 70 míst
  • možnost zapůjčení projekce, ozvučení, apod.
  • vhodné k výuce, besedám, schůzím, pohybovým cvičením, popř. jako kanceláře apod.
  • k dispozici wi-fi, šatna