Pohybový kurz pro děti

Motýlci - pohybová průprava pro děti 5 - 6 let

čtvrtek: 16:30-17:15
KD Černá Pole

Děti se naučí jednoduché tanečky s písničkami. Kurz vede k rozvoji pohybových a tanečních schopností, rozvíjí rytmické cítění.

půlroční (září - leden, únor - červen) - 16 hodin

Závazná přihláška do kurzu Motýlci - pohybová průprava pro děti 5 - 6 let

Jsem
Způsob úhrady
čtvrtek | 16:30-17:15
  1. Přihlašuji se závazně do kurzu, který pořádá Kulturní středisko Omega.
  2. Beru na vědomí, že KS Omega bude evidovat a zpracovávat mnou poskytnuté, výše uvedené osobní údaje, a seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů Kulturního střediska OMEGA. Toto stvrzuji odesláním elektronické přihlášky.
  3. Zavazuji se zaplatit kurzovné nejpozději při první lekci. Kurzovné se platí dle ceníku na uvedený školní rok. V případě kurzů, kde jsou vypsány zálohy, platí se tyto při zápisu.
Přihlášku považujte za platnou po potvrzení, které Vám zašleme na Váš e-mail.
1 680 Kč / pololetí
Zpět na seznam kurzů