Pohybově divadelní

Dramaťák 9-15 let

úterý: 16:00-17:00
LD Musilka

Pohybově divadelní kroužek zaměřený na zlepšení osobního projevu dětí a rozvíjení pohybového nadání.

Závazná přihláška do kurzu Dramaťák 9-15 let

Jsem
Způsob úhrady
úterý | 16:00-17:00
  1. Přihlašuji se závazně do kurzu, který pořádá Kulturní středisko Omega.
  2. Beru na vědomí, že KS Omega bude evidovat a zpracovávat mnou poskytnuté, výše uvedené osobní údaje, a seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů Kulturního střediska OMEGA. Toto stvrzuji odesláním elektronické přihlášky.
  3. Zavazuji se zaplatit kurzovné nejpozději při první lekci. Kurzovné se platí dle ceníku na uvedený školní rok. V případě kurzů, kde jsou vypsány zálohy, platí se tyto při zápisu.
Přihlášku považujte za platnou po potvrzení, které Vám zašleme na Váš e-mail.
1 700 Kč / pololetí
Zpět na seznam kurzů